Opruimen van zilverberk na stormschade Ciara

 
 Schooltuin05De zware klus werd geklaard door onze juffen Anneken en Hilde onder de goedkeurende ogen van hun partners! 
Onze schooltuin is opnieuw speel- en klauterklaar!