Leren na de paasvakantie ...

Illustratie Virus Corona - Gratis afbeelding op Pixabay

Wetteren, 16 april 2020 

Beste ouder, 

Hopelijk hebben jullie samen met je gezin van de rust kunnen genieten in de paasvakantie. Via deze brief willen we je inlichten over de manier waarop we na de paasvakantie het onderwijs verder vorm geven. 
Wat leert je kind na de paasvakantie? Leerlingen krijgen tot en met donderdag 30 april vanop afstand nieuwe leerstof aangeboden volgens de principes van ‘preteaching’. Zie ook dit filmpje van Onderwijs Vlaanderen. 
De leraar herhaalt die leerstof in de klas zodra de scholen weer opengaan. Over een datum vanaf wanneer de lessen weer op school kunnen doorgaan, en onder welke voorwaarden dat zal gebeuren, heeft de Veiligheidsraad nog geen beslissing kunnen nemen. De veiligheid van leerlingen en personeel zal in die beslissing in elk geval prioritair zijn. 

Het afstandsonderwijs gebeurt op 2 manieren: 

 • digitaal: via seesaw (tweede/ derde kleuter), filmpjes, powerpoint, ... geeft de 

leerkracht online instructies, de verdere communicatie hierrond zal gebeuren via de klasleerkracht. 

 • op papier: werkboeken lager kunnen afgehaald worden op zaterdag 18 april aan  de containerklas van het tweede leerjaar (achteraan de school) 

Om de afhaling vlot te laten verlopen vragen we om volgende maatregelen in acht te nemen: 

 • 1 gezonde volwassene per gezin op het toegewezen tijdstip. Het tijdstip van afhaling wordt jullie bezorgd door de klasleerkracht.
 • we respecteren de in- en uitweg op de parking 
 • we houden rekening met de social distancing 

De afhaling van boeken wordt aanzien als een essentiële verplaatsing. 

Hoelang werkt je kind thuis voor school? 3 tot maximaal 4 uur per dag, dat hangt af van hoe oud je kind is, en hoe snel het leert. 

Hoe kan jij je kind helpen? 

 • Vraag of je kind alles begrijpt. Kijk of het alleen kan verderwerken. Blijf in de buurt om vragen te beantwoorden. Je hoeft niet zelf les te geven. 
 • Help maximaal 2 uur per week mee met taken. 
 • Maak samen met je kind een schema met vaste momenten voor schoolwerk. 
 • Vindt je kind het moeilijk om thuis te leren? Neem contact op met de klasleraar of klastitularis. Samen kunnen jullie oplossingen bespreken. 

Wat doet de school? 

 • De school bekijkt welke nieuwe leerstof je kind nodig heeft voor het volgende schooljaar. 
 • De school helpt je als je vragen hebt.. 
 • De school laat je weten of er andere maatregelen van de overheid zijn. 
 • De school laat je weten wanneer er lessen via de computer plaatsvinden. 
 • De school zorgt ervoor dat elke leerling kan blijven leren. Kan je kind niet op regelmatige tijdstippen over een computer beschikken, laat het dan weten aan de school zodat ze voor een gepaste oplossing kunnen zorgen. 

Bedankt! We willen jullie bedanken voor jullie inzet voor het thuis begeleiden van jullie kind(eren). We beseffen dat dit niet altijd eenvoudig is. Daarom willen we jou nu al bedanken om nog even vol te houden. 

Leren is belangrijk. Jouw gezondheid en die van je kind is nog belangrijker. Daarom proberen we jou en je kind zo goed mogelijk te begeleiden de volgende weken. Indien je als ouder vragen hebt, staan we paraat om je te ondersteunen en naar oplossingen te zoeken: door te mailen naar de klasleerkracht, de directie  of door telefonisch contact op te nemen met de school 09/369 23 91. 

Het schoolteam