Onze school heeft een samenwerkingsverband afgesloten met het Vrij CLB Wetteren. 
Meer gegevens vindt u op de website van het CLB

Onze school heeft als onthaalmedewerker Evelyne Vandurme

Onze trajectbegeleiders dit schooljaar zijn: Wouter Vancoillie , Elke Verdickt en Nele Bombeke

Verpleegkundige: Ellen Cochez