Opvang

Brengen en halen
Tussen 7.00u en 8.00u ’s morgens kunnen de kinderen in de opvang terecht. Breng uw kind tot bij
de opvangmoeder zodat er een overdracht is geweest. Verwittig bij haar afwezigheid de directie.
Vanaf 8.00u worden de kleuters en de leerlingen van het 1ste en het 2de leerjaar verwacht op de
speelplaats aan de Wegvoeringstraat.
De leerlingen van het 3de leerjaar t.e.m. het 6de leerjaar worden ’s morgens na 8.00u aan de containerklassen verwacht.
De peuters en de jongste kleuters worden door de ouders naar de opvang gebracht. De allerkleinsten spelen in de ochtend binnen en worden door onze juffen naar de klas gebracht bij de start van de lessen.

Afhalen ’s middags ( vanaf 11. 45u) en ’s avonds (vanaf 15.40u)
De kinderen van de kleuterklassen en het eerste leerjaar worden afgehaald op de speelplaats van de Wegvoeringstraat.
Gelieve als ouder onder de galerij te blijven staan.
Kinderen vanaf het tweede leerjaar worden afgehaald op de parking aan de containerklassen.
Kleuters en leerlingen die ’s middags of ’s namiddags niet tijdig worden afgehaald, worden vanaf 12:00 u of 16:00 u opgevangen in de opvang.


De peuters en de jongste kleuters kunnen afgehaald worden in de klas. Juffen Katrien en Hilde brengen de kindjes die in de opvang blijven tegen 15.50u naar de speelplaats.
Na 16.00u gaan alle kinderen naar de opvang of naar de studie.


Op maandag, dinsdag en donderdag krijgen de kinderen van het lager de gelegenheid om hun
huiswerk in stilte te maken onder studiebegeleiding van juf Caroline De Rycke (maandag), juf Régine
Verbaere (dinsdag) of juf Sofie Speeckaert (donderdag) in de klas van 3de leerjaar A.
De leerlingen van het 1ste en 2de leerjaar werken aan hun taken tot 16.30u, de andere leerlingen
tot 17.00u.
Na de studiebegeleiding worden alle leerlingen naar de opvang gebracht.

Vervroegd afhalen
Enkel een dringende reden wettigt het afhalen van de kinderen uit de klas.
Daarvoor biedt u zich eerst aan op het secretariaat of bij de directie of bij de juf die toestemming
geeft jouw kind uit de klas te halen.