Brengen en halen
Tussen 7.00u en 8.00u ’s morgens kunnen de kinderen in de opvang terecht. Breng uw kind tot bij
de opvangmoeder zodat er een overdracht is geweest. Verwittig bij haar afwezigheid de directie.
Om veiligheidsredenen blijft de kapeldeur gesloten tot 8:00 uur, ook ’s avonds sluiten we deze deur vanaf 16:00 uur.
Vanaf 8.00u worden de kleuters en de leerlingen van het 1ste en het 2de leerjaar verwacht op de
speelplaats aan de Wegvoeringstraat.
De leerlingen van het 3de leerjaar t.e.m. het 6de leerjaar worden ’s morgens na 8.00u op de
binnenspeelplaats verwacht.
De peuters en de jongste kleuters worden op de speelplaats van het oude kinderdagverblijf
verwacht. Die speelplaats kan ook via de poort aan de achterzijde bereikt worden.

Afhalen ’s middags ( vanaf 11. 45u) en ’s avonds (vanaf 15.40u)
De kinderen van de kleuterklassen en het eerste leerjaar worden afgehaald op de speelplaats van de Wegvoeringstraat.
Gelieve als ouder onder de galerij te blijven staan.
Kinderen vanaf het tweede leerjaar worden afgehaald op de parking aan de containerklassen.
Kleuters en leerlingen die ’s middags of ’s namiddags niet tijdig worden afgehaald, worden vanaf 12:00 u of 16:00 u opgevangen
in de opvang.


Ook de peuters en de jongste kleuters kunnen eveneens afgehaald worden op de peuterspeelplaats.
Omstreeks 15.50u gaan alle kinderen naar de binnenspeelplaats.
Wie nog niet is afgehaald blijft op deze speelplaats tot 16.00u
Na 16.00u gaan alle kinderen naar de opvang of naar de studie.


Op maandag, dinsdag en donderdag krijgen de kinderen van het lager de gelegenheid om hun
huiswerk in stilte te maken onder studiebegeleiding van juf Caroline De Rycke (maandag), juf Régine
Verbaere (dinsdag) of juf Sofie Speeckaert (donderdag).
De leerlingen van het 1ste en 2 de leerjaar werken aan hun taken tot 16.30u, de andere leerlingen
tot 17.00u.
Na de studiebegeleiding worden alle leerlingen naar de opvang gebracht.

Vervroegd afhalen
Enkel een dringende reden wettigt het afhalen van de kinderen uit de klas.
Daarvoor biedt u zich eerst aan op het secretariaat of bij de directie of bij de juf die toestemming
geeft jouw kind uit de klas te halen.