Schoolbestuur en scholengemeenschap

Schoolbestuur
VZW Katholiek Onderwijs Wetteren, Wegvoeringstraat 21, 9230 Wetteren.
Het schoolbestuur is de eigenlijke organisator van het onderwijs in onze school. Zij is
verantwoordelijk voor het beleid en de beleidsvorming en schept de noodzakelijke
voorwaarden voor een goed verloop van het onderwijs.

Scholengemeenschap
Onze school maakt deel uit van de scholengemeenschap KOW
(Katholiek Onderwijs Wetteren), Sint-Lodewijk en Tussenbeke.

Scholengroep
Onze school maakt deel uit van de scholengroep ‘De GabriĆ«lscholen’.