Schoolbestuur
VZW Katholiek Onderwijs Wetteren en Tussenbeke, Wegvoeringstraat 21, 9230 Wetteren.
Het schoolbestuur is de eigenlijke organisator van het onderwijs in onze school. Zij is
verantwoordelijk voor het beleid en de beleidsvorming en schept de noodzakelijke
voorwaarden voor een goed verloop van het onderwijs. Om het schoolgebeuren uit te
bouwen doet zij een beroep op de eigen begeleiding.
Samenstelling voor de basisschool:
voorzitter interim Eric Suys
secretaris Annie Pieters
leden Paul Raemdonck, Paul Huylebroeck,
Yvan Stassyns, Maria Van Lul

Scholengemeenschap
Vanaf 1 september 2003 maakt onze school deel uit van de scholengemeenschap KOW
(Katholiek Onderwijs Wetteren), Sint-Lodewijk en Tussenbeke:

 • Sint-Gertrudisbasisschool
 • Sint-Jozefbasisschool met vestigingsplaats in Overbeke
 • Vrije Basisschool Massemen
 • Lagere school voor buitengewoon onderwijs in de Meidoornlaan, type
  basisaanbod
 • Vrije basisschool voor buitengewoon onderwijs in Kwatrecht, type 4.
 • Vrije basisschool ‘Belleveer’, Schellebelle
 • Vrije basisschool ‘De Kleurenboog’, Wichelen met vestigingsplaats ‘De Donk’
 • Vrije kleuterschool ‘Sterrenkind’, Serskamp

  De bevoegdheden van de scholengemeenschap worden uitgeoefend door het Comité van
  Afgevaardigden van de Schoolbesturen Scholengemeenschap, kortweg CASS genoemd.
  College van directeurs, kortweg CODI genoemd:
  Directeur coördinatie: Kathleen De Winne (voorzitter CODI)
  Kathleen De Winne en Elisa Van Assche (directeuren Sint-Gertrudisbasisschool)
  Conny De Corte (directeur Vrije basisschool Massemen)
  Tine Vanhoorne (directeur SIO Meidoornlaan)
  Barbara Drieghe (directeur Sint-Lodewijk Kwatrecht)
  Natacha De Bie en Carmen Bauwens (directeuren Sint-Jozefbasisschool met vestigingsplaats Overbeke)
  Hilde Kerckaert (directeur Vrije basisschool Schellebelle)
  Koen Bambust (directeur Vrije basisschool ‘De Kleurenboog met vestigingsplaats de Donk)
  Carla Peeters en Renate Pee(directeur Vrije kleuterschool Serskamp