Vastenviering voor onze lagere school

Vastenviering in de dekenale kerk voor onze lagere school. Een moment van samenhorigheid, verbondenheid en samen bidden.