L4: Typ 10 les door meester Koen!

De leerlingen van het 4de leerjaar leren om vlot en blind te typen op een toetsenbord. Ze leren dit a.d.h.v. de methode ‘Typ 10.’

De les werd gegeven door onze ICT Coördinator meester Koen.